• Büntetőjog

    Az Ügyvédi Iroda – a családi jogálláshoz is kapcsolódó büntetőügyek kivételével – a teljes büntetőjog területén vállalja a védői tevékenység ellátását. Ezen belüli specialitás a katonai büntetőjog, valamint a lőfegyverhez és annak használatához (beleértve a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetést) kapcsolódó büntetőeljárás. Minden esetben ajánlom ügyfeleimnek már az eljárás kezdetén a legjobban felkészült igazságügyi szakértők bevonását.

  • Interjú

    Megjelent: Jogi Fórumban 2001. október 1-jén Ezen a héten interjúnk Dr. Bokros Gáborral, a Kaliber Magazin jogi szakértőjével készült. A fegyvertartással kapcsolatos alapvető ismeretei katonai szolgálata idejéről származnak (katonai főiskola, 14 év csapatszolgálat Lentiben). Majd egy fegyveres biztonsági cég alapítása és vezetése, aztán a vadászat, illetve a szituációs lövészet (versenyzés és versenybíráskodás) mellett szerezte tapasztalatait. Ezen túlmenően elsősorban büntetőjoggal, illetve gazdasági joggal foglalkozik. Mi az oka az általános félelemnek Magyarországon a lőfegyverekkel kapcsolatban? Mik az ellenzők leggyakoribb érvei? A magyarországi szabályozás mennyire számít szigorúnak nemzetközi viszonylatban? Statisztikailag indokolt-e egy szigorú szabályozás, esetleg szükség van-e szigorításra? Magyarországon a lakosság jelentős részének a fogalmi rendszerébe a fegyverhez kizárólag negatív kötődések tartoznak, melyek…

  • A jogos védelem

    Megjelent:  Árgus, 2003. októberi számában A személy- és vagyonvédelmi – ideértve magánnyomozói – (a továbbiakban: biztonsági) szolgáltatásoknak két igazán neuralgikus pontjuk van. Az egyik a személyiségi jogokkal összefüggő, a másik a lőfegyverrel kapcsolatos. Ez utóbbinál a jogi szabályozás és a szakmai követelmények –  ideértve a megrendelői igényeket is – lényeges eltéréseket mutatnak. A jogi szabályozás értelmezése során – mert bizony elsősorban a szakma művelőinek kell érteni és értelmezni – három alapvető jogszabályt kell egymással összevetni. A vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól, a Személy- és Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaráról szóló 1998. évi IV. törvény 15. § (5) bekezdése. A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi…