1957-ben születtem, az iskoláimat Pécsett és Letenyén végeztem. A középiskolában ismerkedtem meg a sportlövészettel és az ejtőernyőzéssel.

Az érettségi után a Kossuth Lajos Katonai Főiskola csapatfelderítő szakán tanultam tovább. 1981-ben avattak hadnaggyá és kezdtem meg a csapattiszti szolgálatot Lentiben, az 54. Önálló Felderítő Zászlóaljnál szakasz és századparancsnoki beosztásban. Parancsnoki munkám mellett elláttam a zászlóalj nyomozótiszti beosztását is.

Az alakulat felszámolását követően a 26. Gépesített Lövészdandárban folytattam a katonai pályámat. Kezdetben, mint felderítő hadműveleti tiszt, majd a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia főtiszti tanfolyamának elvégzése után, mint igazgatási főtiszt. Ez a beosztás biztosította, hogy megkezdhessem a tanulmányaimat a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, melyen 1994-ben végeztem – a nemzetközi hadijog témaköréből abszolvált szakdolgozat védése után – cum laude minősítéssel.

Még elvégeztem az U.S. Naval Justice School nemzetközi tréningjét, mielőtt a haderő átalakítása miatt 1996. február 28. napjával őrnagyi rendfokozattal tartalék állományba kerültem. Ekkor már megkezdtem a jogi szakvizsgáimat, melynek befejezéséig a Centúrió-16 Biztonsági és Magánnyomozó Szolgálat Kft. ügyvezetőjeként dolgoztam.

1998 óta ügyvédként praktizálok.

Megalakítottam a Határvidék Sportlövő és Testedző Egyesületet, melynek alakulása óta az elnöke vagyok. A leszerelésem óta foglalkozom a sportlövészet szituációs szakágával, mint minősített sportlövő és 2000 óta, mint nemzetközi minősítésű versenybíró. Öt éven keresztül láttam el a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség fegyelmi bizottság elnöki tisztét.

Közel húsz éve vadászom aktívan. A Lovászi Olajbányász Vadásztársaságnak 2003 óta vagyok tagja.

A Kaliber Magazin jogi rovata az én ötletem alapján indult és 1998 óta rovatvezetőként írom a cikkeket.