Szakterületek

Ingatlanjog

Az Ügyvédi Iroda teljes körűen vállalja az ingatlanokkal kapcsolatos szerződések elkészítését (adásvétel, ajándékozás, csere, társasházak létrehozása, szétválasztása, valamint az ingatlant terhelő jogokkal kapcsolatos szerződések) beleérte a Ftv. hatálya alá tartozó mezőgazdasági ingatlanokkal kapcsolatos szerződéseket (adásvétel, ajándékozás, földbirtok rendezési célú földcsere, ingatlanok összevonása, megosztása, mezőgazdasági haszonbérleti szerződések, művelési-ág változtatás, művelésből történő kivonás) is.

Külterületi ingatlanok vonatkozásában, nagyszámú szerződő fél esetén a szerződéskötések lebonyolítását a helyszínen is elvégezzük.

Az ingatlannal kapcsolatos minden szerződést hiteles tulajdoni lap alapján, a szerződő felek azonosítása után végezzük el.

Minden szerződő fél esetén szükséges okiratok:

  • a személyazonosságot hitelesen igazoló közokirat (személyi igazolvány, magánútlevél vagy gépjármű vezetői engedély,
  • lakcímet igazoló közokirat (lakcímet is tartalmazó személyi igazolvány vagy lakcímkártya),
  • személyi azonosítót (személyi számot) tartalmazó hatósági igazolás vagy közokirat (régi típusú személyi igazolvány vagy lakcímkártya),
  • adószámot tartalmazó adókártya.

A fenti okiratok bármelyikének hiánya esetén a szerződés nem készíthető el. Az ingatlan hiteles tulajdoni lapját – igény esetén – az Ügyvédi Iroda szerzi be.