Szakterületek

Munkajog

Az Ügyvédi Iroda a teljes munkajog (beleértve a társadalombiztosítási jogot is) terén vállal képviseletet, ezen belül specialitás a HSzt. (1996. évi XLIII. tv.) hatálya alá tartozók szolgálati jogviszonyával kapcsolatos eljárás.