• Munkajog

    Az Ügyvédi Iroda a teljes munkajog (beleértve a társadalombiztosítási jogot is) terén vállal képviseletet, ezen belül specialitás a HSzt. (1996. évi XLIII. tv.) hatálya alá tartozók szolgálati jogviszonyával kapcsolatos eljárás.

  • Ingatlanjog

    Az Ügyvédi Iroda teljes körűen vállalja az ingatlanokkal kapcsolatos szerződések elkészítését (adásvétel, ajándékozás, csere, társasházak létrehozása, szétválasztása, valamint az ingatlant terhelő jogokkal kapcsolatos szerződések) beleérte a Ftv. hatálya alá tartozó mezőgazdasági ingatlanokkal kapcsolatos szerződéseket (adásvétel, ajándékozás, földbirtok rendezési célú földcsere, ingatlanok összevonása, megosztása, mezőgazdasági haszonbérleti szerződések, művelési-ág változtatás, művelésből történő kivonás) is. Külterületi ingatlanok vonatkozásában, nagyszámú szerződő fél esetén a szerződéskötések lebonyolítását a helyszínen is elvégezzük. Az ingatlannal kapcsolatos minden szerződést hiteles tulajdoni lap alapján, a szerződő felek azonosítása után végezzük el. Minden szerződő fél esetén szükséges okiratok: a személyazonosságot hitelesen igazoló közokirat (személyi igazolvány, magánútlevél vagy gépjármű vezetői engedély, lakcímet igazoló közokirat (lakcímet is tartalmazó személyi igazolvány vagy lakcímkártya),…

  • Egyesületi jog

    Egyesületek, alapítványok, társadalmi szervezetek alapítása, módosítása, szervezeti és működési szabályzatainak, illetve egyéb belső szabályzatainak elkészítése az alakuló közgyűléstől a bírósági bejegyzésig. Az Iroda specialitása a sportegyesületek és vadásztársaságok jogi ügyeinek vitele. Az Ügyvédi Iroda pártok és politikai mozgalmak jogi ügyeivel nem foglalkozik.